Vrijdag 21 april 2022 is de dag waarop ongeveer 25 Antwerpse kinderen en jongeren het roer van 17 bedrijven overnemen.

 

 

Als je leerlingen iets vraagt, vertellen ze de waarheid. Iedereen zou zo af en toe advies moeten vragen aan een kind, ook in het bedrijfsleven.

Vinz van Es, managing director G4S

Gelijke kansen

We laten kinderen die opgroeien in gebieden met relatief veel armoede proeven van beroepsmatig succes. Dat geeft hen, een flinke injectie zelfvertrouwen, een stoot energie en een bredere horizon. Ze doen bovendien een waardevol contact op waar ze later beroep op mogen doen en zien van binnenuit hoe een bedrijf werkt.

De leerlingen, die afkomstig zijn uit het basisonderwijs en het secundair onderwijs, zullen zich dit jaar tijdens JINC Baas  van Morgen allemaal wijden aan hetzelfde thema: DIversiteit en inclusie. Doel is het gesprek (verder) te voeren binnen het bedrijfsleven over kansengelijkheid op de arbeidsmarkt, of dat nu is voor vrouwen, mensen met een handicap, een migratie-achtergrond, de LBTQ-gemeenschap of nog iets anders.

JINC nodigt een aantal van haar (aanstaande) partners uit om deel te nemen aan Baas van Morgen.

 

Foto's van voorgaande edities - JINC Nederland