De Algemeen vergadering, Raad van wijzen is het belangrijkste orgaan van een vereniging. De vergadering komt minimaal eenmaal per jaar bij elkaar. Alle belangrijke besluiten moeten door deze vergadering goedgekeurd worden.

De leden: