Het Bestuursorgaan is het toezichthoudend orgaan van JINC. Ze geven mee vorm aan de ontwikkelingen aan JINC in België. De Raad van bestuur is niet enkel een controlerend orgaan, maar is heeft ook een belangrijke adviserende en ondersteunende rol.

De Raad van Bestuur wordt door de dagelijkse leiding op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen op korte en lange termijn.

De leden: