Ieder kind zou dezelfde kans moeten krijgen op een succesvol leven en een voldoening gevende loopbaan. De realiteit is anders: wie het sociaal economisch moeilijk heeft, ondervindt heel wat moeilijkheden bij het betreden van de arbeidsmarkt. JINC doet daar iets aan.

L1084679low

Onze missie

Ieder kind heeft talent; ook degenen die opgroeien in wijken met veel armoede. JINC…

L1084820low

Onze projecten

JINC heeft acht projecten voor kinderen van acht tot zestien jaar, die samen een leerlijn…

L1084956low

Onze impact

De meeste tijd steken we bij JINC in het organiseren en uitvoeren van onze projecten.…