JINC is een non-profitorganisatie die grotendeels wordt gefinancierd door het bedrijfsleven. In Nederland hebben 508 bedrijven en instellingen zich als partner verbonden aan JINC. Hun structurele bijdrage zorgt ervoor dat JINC niet afhankelijk is van subsidies en dat de projecten continuïteit kennen.

Naast de financiële bijdragen van bedrijven (60%) dekt JINC de begroting per stad met bijdragen van stadsdelen en gemeenten (20%) en fondsen (20%).

Voor Antwerpen zijn onze ambities niet anders.  Op drie jaar tijd willen we kunnen groeien naar eenzelfde business model.

Partners