De activiteiten van JINC worden geïnitieerd en uitgevoerd door de directie en de medewerkers. Daarnaast is er een Bestuursorgaan en een Algemene Vergadering, Raad van wijzen.

Team JINC

Bestuursorgaan

Algemene Vergadering, Raad der wijzen