De activiteiten van JINC worden geïnitieerd en uitgevoerd door de directie en de medewerkers. Daarnaast is er een Bestuursorgaan en een Algemene Vergadering. 

Team JINC

Bestuursorgaan

Algemene Vergadering