Jongeren die opgroeien in een omgeving met armoede hebben niet altijd ouders of andere familieleden om zich heen die zich intensief bezighouden met hun toekomst. Ook weten ze vaak onvoldoende van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt, omdat ze in hun omgeving minder voorbeelden zien van geslaagde carrières of succesvolle ondernemingen.

Deze jongeren hebben een steuntje in de rug nodig. De oplossing van JINC: we verbinden hen aan een Carrière Coach, aan iemand uit het bedrijfsleven die weet waar hij over praat. Deze coach probeert uit te zoeken waar een leerling goed in is en begeleidt hem of haar bij het maken van een passende keuze voor een vervolgopleiding.

Iedereen groeit met JINC

27

leerlingen

kregen in 2023 hun eigen Carrière Coach

8

Professionals

uit het bedrijfsleven namen een leerling onder hun hoede

Impact

Voor professionals

Hoe het werkt
In de eerste plaats: vrijwilligers van bedrijven die een aantal leerlingen onder hun hoede willen nemen, worden niet in het diepe gegooid. Nieuwe coaches krijgen een uitgebreide persoonlijke briefing van ons, een handleiding vol praktische informatie, tips en trucs en een training.

Per schooljaar voert een Carrière Coach vier gesprekken met vier leerlingen; de eerste op individuele basis, de tweede in groepsverband en laatste twee opnieuw op individuele basis. Aan de hand van onze gespreksleidraad stelt hij vragen, geeft hij advies waar de leerling mee aan de slag kan en blikt hij terug op de afgelopen periode.

Een coach investeert per jaar maximaal 20 uur in het project: een webinar (3 uur) voorbereiding (een uur) en vier contactmomenten op school van vier uur.

Wil jij je ervaring delen?
Lijkt het je leuk en zinvol om je professionele kennis en ervaring in te zetten om een leerling van de 2de graad secundair onderwijs een zetje in de goede richting te geven? Wil je in een kort tijdbestek iets doen wat echt maatschappelijke betekenis heeft? Neem dan contact op met JINC via info@jincbelgie.be 

Voor scholen

Hoe het werkt
De coachingsgesprekken worden uitgevoerd door mensen uit het bedrijfsleven. De school speelt echter wel een rol: alle bijeenkomsten vinden hier plaats. De leerkracht bereidt de leerlingen daarnaast in de les voor op de gesprekken, en reflecteert er vervolgens op. Ook zorgt hij voor de planning, zodat de gesprekken zo goed mogelijk aansluiten bij andere leerloopbaanactiviteiten.

Een leerkracht voorziet best gemiddeld vijftien uur per klas per schooljaar voor het project Carriere Coach. Dat is inclusief de voorbereiding en de coachingsgesprekken.

Breng je leerlingen in contact met een coach!
Lijkt het je zinvol om de leerlingen van jouw school of klas een aantal gesprekken te laten voeren met een coach, zodat de keuze voor een vervolgopleiding op gedegen wijze kan worden gemaakt? Neem dan contact op met JINC via info@jincbelgie.be 

Ervaring van JINC Nederland!

Uit het onderzoek van SEOR bij JINC Nederland blijkt dat onze praktische, doelgerichte aanpak werkt. 

Ben je geïnteresseerd om als professional een aantal leerlingen onder je hoede te nemen? Of denk je dat jouw leerlingen erbij gebaat zijn?

Neem contact op met JINC via onderstaand formulier.  

Vul hier je gegevens in en wij nemen contact met je op.