Jaarlijks neemt een groep kinderen en jongeren uit de regio’s waarin we actief zijn het roer over van bedrijven.

 

Gelijke kansen

We laten kinderen die opgroeien in gebieden met relatief veel armoede proeven van beroepsmatig succes. Dat geeft hen, een flinke injectie zelfvertrouwen, een stoot energie en een bredere horizon. Ze doen bovendien een waardevol contact op waar ze later beroep op mogen doen en zien van binnenuit hoe een bedrijf werkt.

 

De leerlingen, die afkomstig zijn uit het basisonderwijs en het secundair onderwijs, zullen zich dit jaar tijdens JINC Baas  van Morgen allemaal wijden aan een thema dat speelt binnen een bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld gaan over inclusie, milieu of maatschappij.

JINC nodigt een aantal van haar (aanstaande) partners uit om deel te nemen aan Baas van Morgen.