Onze sollicitatietrainers komen ze regelmatig tegen op de cv’s die leerlingen sturen als ze op zoek zijn naar een studentenjob of stageplek: mailadressen als ‘hotchickie99@gmail.com’ of ‘player8@hotmail.com’. De opmerking dat je met zo’n naam net zo goed geen brief kan sturen, komt voor leerlingen vaak als een donderslag bij heldere hemel. Dáár hadden ze nog nooit aan gedacht.

Hoe het werkt

Veel jongeren die het sociaaleconomisch moeilijk hebben, missen iemand in hun omgeving die hun vertelt  hoe ze zich best gedragen op de werkvloer. Ze weten dus niet hoe ze zich kunnen voorbereiden op een sollicitatiegesprek, dat ze hun gsm best uitschakelen en dat ze rechtop moeten zitten. JINC organiseert daarom Sollicitatietrainingen. Professionals laten hierbij zien hoe je zo’n gesprek succesvol aanpakt. Deze training maakt hen ook sterker in het voeren van andere formele gesprekken.

Elke keer als ik na zo’n training naar huis rijd, voel ik me alsof ik een cadeautje heb gekregen. Het is zó leuk om te doen.

Charles Amkreutz, HR-directeur PON, Nederland

Voor professionals

Hoe het werkt
In de eerste plaats: wie zich aanmeldt voor het geven van een Sollicitatietraining, wordt niet aan zijn lot overgelaten. JINC geeft nieuwe kandidaten een persoonlijke briefing en zorgt voor een handleiding met tips. Je geeft de training niet alleen, je wordt door ons gekoppeld aan een andere professional.

Voorafgaand aan de training schrijven de leerlingen een sollicitatiebrief en een cv. Deze krijg je ruim vooraf ter voorbereiding opgestuurd. Op basis van de brieven worden er ongeveer vijf rollenspellen gespeeld. Daarvoor nemen we ruim een uur tijd. Jij bent daarbij de recruiter en de leerling is zichzelf. Na afloop bespreken jullie samen hoe het ging. Ook de klasgenoten geven feedback, aan de hand van observatieformulieren die ze invullen tijdens het rollenspel. De training vindt plaats op school.

Het geven van een Sollicitatietraining duurt een halve dag, daarbij moet je nog een uur voorbereidingstijd rekenen.

Wil jij je ervaring delen?
Lijkt het je leuk en zinvol om je professionele kennis over te dragen aan jongeren die een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken? Wil je iets doen wat echt maatschappelijke betekenis heeft, terwijl je het niet veel tijd kost? Neem dan contact op met JINC via info@jincbelgie.be

Voor scholen

Hoe het werkt
Sollicitatietrainingen worden door JINC georganiseerd, wij regelen de beschikbaarheid van de professionals en de invulling van de les. De aanwezigheid van mensen uit het bedrijfsleven geeft de training een grote meerwaarde. Niet alleen omdat zij goed weten waar ze het over hebben, maar ook omdat leerlingen de situatie als ‘echt’ ervaren en de lessen daardoor erg serieus nemen.

Leerkrachten spelen een belangrijke rol. De leerlingen moeten namelijk eerst een sollicitatiebrief en cv schrijven, iets wat goed past binnen de lessen Nederlands of PAV. De leerkracht mailt de brieven vervolgens naar de contactpersoon bij JINC, zodat de trainers ze vooraf kunnen doornemen.

Voor de school hoort er een stukje organisatie bij het project, op de dag van de training moet er immers een groep professionals worden ontvangen. JINC is die dag aanwezig om alles in goede banen te leiden. We houden bovendien contact met de coördinator van de school en geven een briefing aan de betrokken leerkrachten. Als het wenselijk is, kunnen we lesmateriaal beschikbaar stellen.

Een school investeert per klas gemiddeld tien uur in een Sollicitatietraining. De meeste scholen laten meerdere klassen tegelijkertijd een training volgen.

Laat je leerlingen proeven van de praktijk!
Wil je gebruik maken van de kennis en ervaring van professionals? Lijkt het je zinvol om de leerlingen van jouw school of klas ervaring te laten opdoen met solliciteren? Neem dan contact op met JINC via info@jincbelgie.be

Impact

Of deze aanpak helpt? Jazeker! Uit het onderzoek van SEOR bij JINC Nederland blijkt dat onze praktische, doelgerichte aanpak werkt. 

778

Leerlingen

kregen in 2023 een sollicitatietraining 

110

professionels

zetten zich in als vrijwilliger 

17

secundaire scholen

werken samen met JINC aan de sollicitatietrainingen

2 bedrijfsleiders werken samen met een leerling.

Ben je geïnteresseerd om als professional een training te geven? Of denk je dat jouw leerlingen erbij gebaat zijn?

Vul hier je gegevens in en wij nemen contact met je op.

Sollicitatietrainingen worden gegeven in Antwerpen, Mechelen en Turnhout.